Pedagogisch project De Ongewone School


Klimrek Brugse Poort heeft de ambitie om een ‘ongewone school’ te zijn, geïnspireerd op Uncommon Schools. Leerlingen halen hoge resultaten en kunnen hun dromen verwezenlijken.

Dit bevestigt een studie van het Center for Research on Education Outcomes (CREDO) in samenwerking met Stanford University.

We willen eerlijke onderwijskansen bieden aan alle leerlingen.

De ongewone school is gebaseerd op 6 pijlers:

 1. Goed is wat werkt

  Het volledige team werkt met didactische principes en technieken waarvan we weten dat ze effectief zijn. Voorbeelden zijn:

  • Teach like a champion.
  • We hebben gedeelde afspraken rond het uitwerken van een krachtig leerklimaat.
  • We gebruiken het EDI-model (Expliciete Directe Instructie).
 2. De leerkracht doet ertoe

  We erkennen de cruciale rol van leerkrachten in het onderwijsproces. We werven en behouden getalenteerde en gepassioneerde leerkrachten die weten wat werkt en deze technieken consequent toepassen in de klaspraktijk. Leerkrachten staan open voor constante professionalisering.

 3. Cultuur die gericht is op leren

  We werken steeds doelgericht. We kennen de doelen van het leerplan en werken harmonisch aan de persoonsgerichte en cultuurgebonden ontwikkelvelden. We engageren ons om de doelen met zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De kinderen weten steeds wat er van hen verwacht wordt en aan welk doel ze werken. Ze kunnen inschatten of ze die doelen behalen en/of hierbij nog extra instructie nodig hebben.

 4. Hoog uitstroomniveau voor alle kinderen

  Leerlingen halen hoge resultaten en kunnen hun dromen verwezenlijken. Dit wordt bereikt door elk kind eerlijke kansen te bieden.

  Een effectieve schoolorganisatie

  In de hele organisatie staat de leerkracht centraal. We organiseren de school zo dat de leerkracht zich optimaal kan richten op zijn/haar kerntaak.

  We werken met een pedagogisch directeur. Deze is verantwoordelijk voor het leiden van de ‘ongewone school’ en engageert zich om regelmatig te observeren in de klas, feedback te geven en is een rolmodel. Zij werkt hiervoor samen met de beleidsmedewerkers en experts (in krachtig leerklimaat).

  De directeur schoolbeheer regelt alles wat niet met de kerntaak van de leerkracht te maken heeft.

  De zorgcoaches coachen leerkrachten in de klas. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de planmatige leerlingbegeleiding en leeraanpak.

  De brugfiguur is verantwoordelijk voor de verbinding van welzijn en onderwijs.

  Keuze in het curriculum

  We zijn ervan overtuigd dat er een grote focus moet zijn op de cultuurgebonden ontwikkeldomeinen. We kunnen echter alleen hogere resultaten behalen als er ook aandacht is voor de persoonsgebonden ontwikkelvelden. Om succesvol te zijn in de secundaire school en als mens in de maatschappij, is regularisatie van emoties van belang. Daarnaast streven we ook naar het leren begrijpen van de democratische samenleving en de eigen rol daarin (burgerschap).

  Onze lessen worden bijgestuurd op basis van observaties en feedback van de leerkracht, pedagogisch directeur, zorgcoaches, experten en data.

  Gedragscultuur

  We maken duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan en oefenen deze in, om een rustig klasklimaat te behouden. Dit omdat een positief groepsklimaat essentieel is om tot een cultuur te komen die gericht is op leren.

 5. Brede school

  We leren binnen en buiten onze schoolmuren. We werken vaak samen met externe partners, organiseren heel wat activiteiten rond kunst, cultuur en sport. Op deze manier werken we verder aan de persoonsgebonden en de cultuurgebonden ontwikkelvelden.

 6. Betrokken ouders in het leerproces

  Ouders maken reeds preventief kennis met de school. Zij krijgen te horen wat het pedagogisch project is van de school en hoe zij medeverantwoordelijk zijn in het leerproces van hun kind. Samen slagen we erin om de dromen van ‘onze kinderen’ waar te maken.